Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2012

angelowe

a gdybym zniknęła, zauważyłbyś ?

angelowe
angelowe
4329 5bfa 390
Reposted fromappreciation appreciation viamajzi majzi
angelowe
angelowe
!
Reposted fromfarba farba viamajzi majzi
4991 281e 390

lavandula:

red valentino spring/summer 2012 campaign

Reposted fromensh ensh viaayati ayati
angelowe
1701 0156 390
Reposted fromkanikani kanikani viaayati ayati
angelowe

Reposted fromsowaaa sowaaa viaayati ayati
angelowe
Nie trać czasu z kimś kto nie ma go aby spędzać go z Tobą bo czasem "BYĆ" znaczy więcej niż "ISTNIEĆ".
Reposted frommajzi majzi
angelowe

nawet bez szpilek przewyższam idiotki takie jak ty.

— idiotko.
Reposted fromlivhanna livhanna viazapalniczka zapalniczka
angelowe
Reposted fromcynamon cynamon viazapalniczka zapalniczka
9590 1f8c 390

Big Love !

E.: Drogi Macieju, a jakie są nasze współniutkie cieplutkie marzenia?

M.: Droga Emi, marzenia zawsze prowadzą do rozczarowania, dlatego naszym wspólnym marzeniem jest nie mieć marzeń.

angelowe
angelowe
Iris paintings by Marc Quinn.
Reposted fromfoxden foxden viazapalniczka zapalniczka
angelowe
cat vs. slipper
Reposted fromtron tron viazapalniczka zapalniczka
angelowe
- Sprawdziła pani sprawdziany? 
- Nie, mam też innych uczniów. 
- Zapomniałem zadania domowego.. 
- DLACZEGO?! 
- bitch please, mam też innych nauczycieli.
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour viazapalniczka zapalniczka
angelowe
4080 2bec 390
Reposted fromayati ayati viazapalniczka zapalniczka
angelowe
3117 2f0a 390
Reposted fromkjuik kjuik viazapalniczka zapalniczka
angelowe
— Please tell me this wont be what replaces duck face.
Reposted frommeem meem viazapalniczka zapalniczka
angelowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl